NewsTwitter

Avatar

Passapornpor May 1, 2018

ทวิตเตอร์ระงับบัญชี Cambridge Analytica รับเคยขายข้อมูลให้จริง แต่ไม่มีข้อมูลส่วนตัว

จากข่าวฉาวล่าสุดระหว่างเฟสบุ๊ค และ บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลเคมบริดจ์ อนาไลติกาทำให้ในตอนนี้ ทวิตเตอร์ ได้ทำการระงับ เคมบริดจ์ อนาไลติกา จากการโฆษณาบนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์แล้ว โดยให้เหตุผลว่ารูปแบบการดำเนินธุรกิจของ เคมบริดจ์ อนาไลติกา มีความขัดแย้งกับข้อตกลงในการโฆษณาแบบธุรกิจบนทวิตเตอร์

 

จากกรณีที่ อเล็กซานแดร์ โคแกน นักวิจัยจากบริษัท Global Science Research (GSR) ซึ่งนำข้อมูลจากเฟสบุ๊ค และขายให้กับ เคมบริดจ์ อนาไลติกา โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ซึ่งทวิตเตอร์เองก็อาจถูกเข้าถึงข้อมูลได้เช่นเดียวกัน

ทวิตเตอร์ยืนยันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า โคแกน ได้ข้อมูลสาธารณะจากทวิตเตอร์ในช่วงปลายปี 2014 ถึงต้นปี 2015 แต่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวแต่อย่างใด บริษัทได้มีการปกป้องข้อมูลอย่างดี และระบุว่า ข้อมูลทวิตเตอร์เป็นข้อมูลสาธารณะโดยทั่วไปเท่านั้น

ข้อแตกต่างของสถานการณ์ระหว่างทวิตเตอร์ และเฟสบุ๊คนั้น คือในกรณีของเฟสบุ๊ค โคแกน ได้เก็บข้อมูลที่เป็นส่วนตัวไว้จำนวนมาก และบริษัทได้ออกมาแถลงการณ์เรื่องดังกล่าวเอาไว้ดังนี้

จากรายงานล่าสุด เราได้มีการตรวจสอบภายใน และไม่พบการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานทวิตเตอร์แต่อย่างใด ซึ่งแตกต่างจากบริการอื่นๆ เรามีเพียงข้อมูลสาธารณะโดยทั่วไปเท่านั้น ทุกคนเข้ามาทวิตเตอร์ก็เพื่อทวิตข้อมูลเป็นสาธารณะ และทวิตที่เป็นสาธารณะทุกคนสามารถดู และค้นหาได้ เราเคยให้บริษัท GSR เข้าถึง API ได้เพียงครั้งเดียวโดยการสุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 5 เดือน ช่วงธันวาคม 2014 – เมษายน 2015

ซึ่งเป็นที่น่าคิดว่าทวิตเตอร์ขายสิทธิ์การเข้าถึงทวิตแบบสาธารณะให้กับภาคธุรกิจ โดยการออกใบอนุญาตข้อมูล และรายได้ต่างๆของทวิตเตอร์มีมูลค่ารวม 333 ล้านเหรียญ ในปี 2017 แต่ก็ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งนักโฆษณาจ่ายเงินเพื่อให้ได้มางั้นหรือ?

สำหรับการระงับบัญชีของ เคมบริดจ์ อนาไลติกา ไว้เหลือเพียงแค่ผู้โฆษณาแบบธุรกิจทั่วไปเท่านั้น ทางทวิตเตอร์ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่า

 

ทวิตเตอร์ได้มีนโยบายตัดสินใจระงับการโฆษณาจากบัญชีที่ เคมบริดจ์ อนาไลติกา เป็นเจ้าของ และมีเป็นผู้จัดการทั้งหมด ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเป็นเพราะทางเราเห็นว่ารูปแบบการดำเนินธุรกิจของ เคมบริดจ์ อนาไลติกา มีความขัดแย้งกับข้อตกลงในการโฆษณาแบบธุรกิจในทวิตเตอร์ แต่อย่างไรก็ตาม เคมบริดจ์ อนาไลติกา จะยังคงเป็นผู้ใช้แบบทั่วไปตามกฎของทวิตเตอร์ต่อไป

 

ซึ่งทางทวิตเตอร์เองก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดชัดเจนว่า เคมบริดจ์ อนาไลติกา ทำละเมิดกฎข้อไหนของทวิตเตอร์

ในขณะที่ฝั่ง เคมบริดจ์ อนาไลติกา ได้มีความเคลื่อนไหวบนทวิตเตอร์ของตนเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าพวกเขาไม่เคยได้รับข้อมูลทวิตเตอร์จาก บริษัท GSR หรือจาก โคแกน แต่อย่างใด และไม่เคยทำงานเกี่ยวข้องกับ GSR ในข้อมูลทวิตเตอร์ด้วยเช่นกัน