TipsYoutube

Avatar

zealotzephyr September 3, 2020

6 รูปแบบต้องรู้ ของ YouTube Ads

Ads หรือโฆษณา เป็นอีกแหล่งรายได้ของครีเอเตอร์บน YouTube ซึ่ง Ads เหล่านี้ก็มาจากตัวแบรนด์ต่างๆ ที่นำสินค้าและบริการของตัวเองมาลง แต่โฆษณาของ YouTube เองก็มีหลายแบบ และในฐานะแพลตฟอร์มที่มาแรงในประเทศไทย นักการตลาดออนไลน์ทั้งหลายก็ควรรู้จักมันเอาไว้

Display ads (โฆษณาแบบดิสเพลย์)
ปรากฏอยู่ทางด้านขวาของวิดีโอเด่นและด้านบนของรายการวิดีโอที่แนะนำ สำหรับโปรแกรมเล่นขนาดใหญ่ โฆษณานี้อาจแสดงใต้โปรแกรมเล่น

Overlay ads (โฆษณาซ้อนทับ)
โฆษณาซ้อนทับกึ่งโปร่งใสซึ่งปรากฏในส่วน 20% ด้านล่างของวิดีโอ

Skippable video ads (โฆษณาวิดีโอแบบข้ามได้)
โฆษณาวิดีโอแบบข้ามได้จะเปิดให้ผู้ชมข้ามโฆษณาได้หลังจากผ่านไป 5 วินาที (ถ้าเลือกข้าม) โดยจะแทรกอยู่ก่อน ระหว่างเล่น หรือหลังวิดีโอหลักหากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ คุณอาจเห็นทั้งโฆษณาแบบข้ามได้และโฆษณาบัมเปอร์เล่นต่อกันทันที

Non-skippable video ads (โฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้)
ผู้ชมต้องดูโฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้ก่อนที่จะดูวิดีโอของคุณ
โฆษณาเหล่านี้จะแสดงก่อน ระหว่างเล่น หรือหลังวิดีโอหลักได้

Bumper ads (โฆษณาบัมเปอร์)
ผู้ชมต้องดูโฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้ที่มีความยาวได้สูงสุด 6 วินาทีก่อนที่จะดูวิดีโอของคุณ
หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ คุณอาจเห็นทั้งโฆษณาแบบข้ามได้และโฆษณาบัมเปอร์เล่นต่อกันทันที

Sponsored cards (การ์ดผู้สนับสนุน)

การ์ดผู้สนับสนุนแสดงเนื้อหาที่อาจเกี่ยวข้องกับวิดีโอของคุณ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่แสดงในวิดีโอ
ผู้ชมจะเห็นทีเซอร์ของการ์ดเป็นเวลา 2-3 วินาที และคลิกไอคอนในมุมขวาบนของวิดีโอเพื่อเรียกดูการ์ดได้ด้วย

โฆษณาวิดีโอบางรูปแบบ เช่น แบบข้ามไม่ได้ (Non-Skippable) แบบข้ามได้ Skippable) และแบบบัมเปอร์ (Bumper Ads) มีแนวโน้มที่จะแสดงน้อยลงสำหรับวิดีโอที่สั้นมากๆ (ประมาณ 30 วินาที)

อ้างอิงข้อมูลจาก : YouTube