News

Avatar

doyoumind February 22, 2021

Clubhouse ประกาศแบนคนที่นำเสียงออกไปเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น

Clubhouse ออกมาเตือนว่าหากมีผู้ใช้งานที่ดูดเสียงภายในแอปพลิเคชันออกไปจะถูกแบนถาวร เพื่อเป็นการเตือนผู้ใช้งานให้ระวังถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่อ่อนไหวในบทสนทนาที่มีส่วนสำคัญต่อผู้ใช้งานแอปพลิเคชันชาวจีน หรือผู้ใช้บางคนกังวลเกี่ยวกับการสอดแนม

อย่างไรก็ตาม Clubhouse ได้ถูกบล็อกการใช้งานในประเทศจีน แต่ยังคงสามารถใช้งานผ่าน VPN ได้ จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีข่าวออกมาว่า Clubhouse ได้ประกาศว่าจะบล็อกการส่งรหัส เพื่อป้องกันการส่ง Ping ไปยังเซิร์ฟเวอร์ประเทศจีน

ที่มา : The Verge