NewsSocialTips

Avatar

doyoumind July 7, 2021

Microsoft Teams ทดลองใช้งาน ‘Together Mode’ จัดคนในห้องประชุมในฉากเสมือนจริง

Microsoft เพิ่ม ‘Together Mode’ ที่ใช้ AI ในการจัดผู้เข้าร่วมประชุมให้อยู่ในฉากต่างๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการประชุม

ขณะนี้ยังเปิดให้ทดลองใช้งานได้แค่คนที่ใช้ Teams Developer Preview โดยสามารถกดที่ข้างๆ รูปโปรไฟล์ที่ด้านซ้ายบน แล้วกดที่ About จากกดเลือก Developer Preview ถ้าหากใช้บัญชีขององค์กรจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ เพราะองค์กรจะเป็นคนควบคุมปุ่ม preview

นอกจากนี้ ฟีเจอร์นี้ยังสามารถใช้งานแบบคนเดียวได้ อาจใช้ฉากหลังเป็นร้านกาแฟไว้สำหรับนั่งชิวคนเดียวระหว่างทำงานก็ได้

ที่มา: The Verge

 

Copyright © 2021 RAiNMaker. All rights reserved.