NewsSocialTwitter

Avatar

doyoumind December 1, 2021

Twitter ออกกฎใหม่ เพิ่มตัวเลือกรีพอร์ตการโพสต์ภาพและวิดีโอส่วนตัว ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ขณะนี้ทวิตเตอร์ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์ภาพและวิดีโอส่วนตัว เพื่อป้องกันประเด็นเรื่องการคุกคาม หรือการล้ำเส้นความเป็นส่วนตัว ยกเว้นแต่ภาพและวิดีโอส่วนตัวเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ หรือเพิ่มคุณค่าให้กับสาธารณะ

เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้สื่อส่วนตัวในทางที่ผิดมากมายที่ส่งผลกระทบต่อหลายคน และอาจนำไปสู่ความรุนแรงทั้งทางด้านอารมณ์และร่างกายได้ กฎที่ทวิตเตอร์สร้างมาจึงครอบคลุมไปถึงสื่อส่วนตัวของบุคคลที่ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่

หากมีภาพส่วนตัวที่ถูกคนอื่นนำไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต สามารถรายงาน (Report) แล้วเลือก ภาพที่ไม่ได้รับอนุญาต (an unauthorized photo or video)

ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นส่วนตัว เช่ ที่อยู่บ้าน หรือข้อมูลสถานที่ ๆ เป็นส่วนตัว, เอกสารแสดงตัวต่าง ๆ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทางราชการ, ข้อมูลการติดต่อ ทั้งเบอร์โทรศัพท์และอีเมล, ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ อย่างประวัติการใช้ยา เป็นต้น

นอกจากนี้ยังรวมถึงการนำข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นไปข่มขู่ต่อสาธารณะ, การแชร์ข้อมูลส่วนตัวเพื่อการแฮ็กข้อมูล โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต, การเสนอของขวัญหรือเงินรางวัล เพื่อแลกข้อมูลส่วนตัวของคนอื่น

ที่มา : Twitter

Copyright © 2022 RAiNMaker. All rights reserved.