Social Media Marketing Checklist สิ่งที่ต้องเช็ก ถ้าอยากให้ Performance ออกมาดี

ในการทำตลาดบนโซชียลยมีเดีย มีสิ่งที่ต้องคอย Monitor คอยตรวจสอบ และติดตามวิเคราะห์ผลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ดำเนินตามกลยุทธ์ที่วางไว้ จนบรรลุเป้าหมายนั่นเอง

แต่ปัญหาคือ ส่ิงที่ต้องดูแลมันมากมายซะจนบางครั้งไม่รู้จะเริ่มตรงไหน หรืออาจมีตกหล่น หลงลืมกันไปบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มีสิ่งต่าง ๆ อัปเดตใหม่อยู่เสมอ หรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปในทุกวัน รวมถึงแพลตฟอร์มเองที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเช่นกัน

เพราะฉะนั้นจึงควรจะต้องมีเช็กลิสต์พื้นฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการโซเชียลมีเดียได้อย่างครอบคลุม และเพิ่มการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็นสิ่งที่ต้องเช็กเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ไปจนถึง Quarter

Daily

สิ่งที่ต้องเช็กลิสต์ประจำวัน เพื่อเป็นการอัปเดต ให้ตามทันเทรนด์ หรือประเด็นต่าง ๆ และสื่อสารตอบกลับกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการ Monitor ภาพรวมของโซเชียลมีเดีย โดยสามารถเช็กลิสต์ได้ ดังนี้

 • ตรวจสอบและตอบกลับ คอมเมนต์หรือคำถามต่าง ๆ จากทาง Inbox ให้ครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์ และเพิ่มเอ็นเกจเมนต์กับกลุ่มเป้าหมาย แถมยังช่วยให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าเรามีความเป็นผู้นำ และสามารถพึ่งพาได้
 • ค้นหาว่ามีบทสนทนาใดที่กล่าวถึงเราบ้าง จากนั้นให้เข้าไปมีส่วนร่วม หรือตอบกลับ เพื่อเพิ่มยอดเอ็นเกจเมนต์ และลดช่องว่างระหว่างกลุ่มเป้าหมาย
 • หมั่นเข้าไปดูรีวิวและคอมเมนต์บนโพสต์ของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มีส่วนร่วมหรือกล่าวถึงเรา เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเช่นกัน
 • ค้นหาข่าว ประเด็น หรือแฮชแท็กเกี่ยวกับแวดวงที่ตนเองกำลังทำอยู่ โดยเฉพาะเรื่องที่กำลังเป็นที่พูดถึงในสังคม ณ ขณะนั้น
 • ค้นหาคีย์เวิร์ด หรือบทความต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับแวดวงของตนเอง เพื่อนำมาสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายภายใต้สไตล์ของเราเอง
 • สังเกตว่าคู่แข่งโพสต์อะไรบ้าง เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของเรา และนำมาเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนากลยุทธ์ต่อไป
 • คอยอัปเดตตารางเวลาในการโพสต์ทุกวัน เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระแบบ และเป็นไปตามแผน จะได้ไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

Weekly

สิ่งที่ต้องเช็กลิสต์รายสัปดาห์ เพื่อเป็นการอัปเดต ให้ตามทันเทรนด์ หรือประเด็นต่าง ๆ และสื่อสารตอบกลับกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการ Monitor ภาพรวมของโซเชียลมีเดีย โดยสามารถเช็กลิสต์ได้ ดังนี้

 • เรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากโพสต์ของคู่แข่งที่มีผลลัพธ์ดี เพื่อนำมาปรับใช้กับกลยุทธ์ของตนเอง
 • ติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญที่กำลังดำเนินการอยู่
 • บูสต์โพสต์ที่มีผลลัพธ์ดี เพื่อเพิ่มโอกาสการมองเห็นและการเข้าถึงมากขึ้น และนำมาซึ่งกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ ๆ
 • คุยกับทีมอื่น ๆ ถึงเป้าหมาย และกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Monthly

เช็กลิสต์แบบรายเดือน เพื่อดูภาพรวมในมุมที่กว้างขึ้นว่าในแต่ละเดือนมีแผนการอะไรบ้าง และแนวทางของเดือนต่อไปคืออะไร เป็นต้น

 • วิเคราะห์ภาพรวมประจำเดือนว่าประสบความสำเร็จตามเป้าที่วางไว้มากน้อยเพียงใด โดยใช้ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ จากนั้นนำมาปรับกลยุทธ์เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีขึ้น
 • วิเคราะห์กลยุทธ์การใช้โซเชียลมีเดียของคู่แข่ง เพื่อนำมาปรับใช้กับกลยุทธ์ของตัวเองให้ดีขึ้น
 • เปรียบเทียบภาพรวม Performance ระหว่างตนเองกับคู่แข่ง เพื่อดูจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง เป็นบทเรียนว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรทำ
 • ค้นหาข่าวหรืออีเวนต์ที่เกี่ยวกับแวดวงที่ตนเองทำ เพื่อจะได้วางแผนในการทำคอนเทนต์ลงบนโซเชียลมีเดียได้เป็นระบบมากขึ้น
 • ประชุม และ Brainstorm กับทีม เพื่อคิดหาไอเดียใหม่ ๆ สำหรับอนาคต
 • กำหนดสัดส่วนของแนวทางคอนเทนต์ในเดือนต่อ ๆ ไป เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจน

Quarterly

เช็กลิสต์แบบ Quarter หรือไตรมาส ที่คอยตรวจสอบทุก ๆ 3 เดือน เพื่อดูภาพรวมว่าในแต่ละ Quarter ผลลัพธ์ออกมาตามเป้าที่ตั้งไว้หรือไม่ รวมถึงเรื่องของการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ของไตรมาสถัดไป

 • ตรวจสอบ และประเมิน KPI ของไตรมาสที่ผ่านมา เพื่อดูว่าได้ดำเนินการครบถ้วนตามแผนหรือไม่ และผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไร เพื่อจะได้วิเคราะห์ถูกว่าต้องปรับแก้จุดไหนบ้าง
 • จัดการผล Audience Analysis เพื่อตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย จะได้พัฒนากลยุทธ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
 • มั่นใจว่าภาพลักษณ์ของเราต้องไปในทิศทางเดียวกันทุกแพลตฟอร์มบนโซเชียลมีเดีย เพื่อแสดงจุดยืนของเราได้อย่างชัดเจน
 • ตั้งเป้าหมายสำหรับไตรมาสถัดไป เพื่อการไปสู่เป้าหมายที่ไกลขึ้น

ที่มา : SEMRush

Copyright © 2021 RAiNMaker. All rights reserved.